نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی منطقه توریستی سرعین - اردبیل

 

محل اجرا: اردبیل، شهر توریستی سرعین 

کارفرما: شهرداری اردبیل 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 60 وات COB 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی منطقه توریستی سرعین - اردبیل
پروژه تامین و اجرای روشنایی منطقه توریستی سرعین - اردبیل