نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه نورپردازی پل خشتی و عابر پیاده لنگرود

 

محل اجرا: شهر لنگرود 

کارفرما: شهرداری لنگرود 

محصولات مصرف شده: پروژکتورهای خطی وال واشر و پروژکتورهای High Power 

 

پروژه نورپردازی پل خشتی و عابر پیاده لنگرود
پروژه نورپردازی پل خشتی و عابر پیاده لنگرود
پروژه نورپردازی پل خشتی و عابر پیاده لنگرود
پروژه نورپردازی پل خشتی و عابر پیاده لنگرود