نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی پل شهید دقایقی - اهواز

 

محل اجرا: شهر اهواز 

کارفرما: شهرداری اهواز 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 60 وات COB 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی پل شهید دقایقی - اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی پل شهید دقایقی - اهواز
پروژه تامین و اجرای روشنایی پل شهید دقایقی - اهواز