نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی خیابان و پل شیخ بهایی - تهران

 

محل اجرا: تهران

کارفرما: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی 56 وات High Power

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی خیابان و پل شیخ بهایی - تهران
پروژه تامین و اجرای روشنایی خیابان و پل شیخ بهایی - تهران
پروژه تامین و اجرای روشنایی خیابان و پل شیخ بهایی - تهران
پروژه تامین و اجرای روشنایی خیابان و پل شیخ بهایی - تهران