نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه روشنایی پارک امام علی (ع) - ساوه

 

محل اجرا: شهر ساوه 

کارفرما: شهرداری ساوه 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی COB و پروژکتورهای High Power  

 

پروژه روشنایی پارک امام علی (ع) - ساوه
پروژه روشنایی پارک امام علی (ع) - ساوه
پروژه روشنایی پارک امام علی (ع) - ساوه