نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر شهید همت - اصفهان

 

محل اجرا: شهر اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان 

محصولات مصرف شده: پروژکتورهای 80 وات SMD 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر شهید همت - اصفهان
پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر شهید همت - اصفهان
پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر شهید همت - اصفهان
پروژه تامین و اجرای روشنایی زیرگذر شهید همت - اصفهان