نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه نورپردازی مجموعه پل های کاروانسرای سنگی 2 - تهران

 

محل اجرا: تهران، اتوبان تهران - کرج

کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران 

محصولات مصرف شده: پروژکتورهای خطی وال واشر - پروژکتورهای High Power و پروژکتور Spot

 

پروژه نورپردازی مجموعه پل های کاروانسرای سنگی 2 - تهران
پروژه نورپردازی مجموعه پل های کاروانسرای سنگی 2 - تهران
پروژه نورپردازی مجموعه پل های کاروانسرای سنگی 2 - تهران
پروژه نورپردازی مجموعه پل های کاروانسرای سنگی 2 - تهران