نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهید رابع - شیراز

 

محل اجرا: شهر شیراز ورودی استهبان

کارفرما: شهرداری شیراز 

محصولات مصرف شده: پروژکتورهای وال واشر RGB به همراه کنترلر 

 

پروژه نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهید رابع - شیراز
پروژه نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهید رابع - شیراز