نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه برج های نوری پارک بهاران - تهران

 

محل اجرا: تهران، بوستان بهاران 

کارفرما:  شهرداری منطقه پنج تهران

محصولات مصرف شده:  پروژکتورهای COB

 

پروژه برج های نوری پارک بهاران - تهران
پروژه برج های نوری پارک بهاران - تهران
پروژه برج های نوری پارک بهاران - تهران