نزدیک ترین نماینده فروش

پروژه تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی دریاچه شورابیل

 

محل اجرا: اردبیل، دریاچه شورابیل

کارفرما: شهرداری اردبیل 

محصولات مصرف شده: چراغ های خیابانی - پروژکتورهای High Power و پروژکتورهای COB 

 

پروژه تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی دریاچه شورابیل
پروژه تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی دریاچه شورابیل
پروژه تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی دریاچه شورابیل
پروژه تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی دریاچه شورابیل