نزدیک ترین نماینده فروش

پروژکتورهای COB مدل الماس

پروژکتور COB مدل الماس - 10 وات

10 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 800 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور COB مدل الماس - 30 وات

30 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 2640 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور COB مدل الماس - 50 وات

50 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 4400 لومن

درجه حفاظت: IP65