نزدیک ترین نماینده فروش

پروژکتورهای COB مدل عقیق

پروژکتور COB مدل عقیق - 70 وات

70 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 6400 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور COB مدل عقیق - 80 وات

80 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 7000 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور COB مدل عقیق - 100 وات

100 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 9000 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور COB مدل عقیق - 120 وات

120 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 10000 لومن

درجه حفاظت: IP65