نزدیک ترین نماینده فروش

پروژکتورهای High Power

پروژکتور‌های High Power مدل برليان - 6 وات

6 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , آبی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 500 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور‌های High Power مدل برليان - 16 وات

16 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , آبی

عمر (H): 50000

شار نوری : 1320 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور‌های High Power مدل برليان - 24 وات

24 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , آبی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 1800 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور‌های High Power مدل برليان - 36 وات

36 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , آبی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 2400 لومن

درجه حفاظت: IP65