نزدیک ترین نماینده فروش

پروژکتورهای SMD اوپال

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 30 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 30 وات

مهتابی , آفتابی

50000

3300

120

IP66

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 50 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 50 وات

مهتابی , آفتابی

50000 ساعت

5500

120 درجه

IP66

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 100 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 100 وات

مهتابی , آفتابی

50000 ساعت

1100

120 درجه

درجه حفاظت: IP66

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 150 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 150 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 30000 ساعت

16500

120 درجه

درجه حفاظت: IP66

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 200 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری PRO - توان 200 وات

مهتابی , آفتابی

50000 ساعت

22000

120 درجه

درجه حفاظت: IP66

پروژکتورهای SMD اوپال سری ECO - توان 10 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری ECO - توان 10 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 30000 ساعت

800

120 درجه

درجه حفاظت: IP65

پروژکتورهای SMD اوپال سری ECO - توان 30 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری ECO - توان 30 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 30000 ساعت

2400

120 درجه

درجه حفاظت: IP65

پروژکتورهای SMD اوپال سری ECO - توان 50 وات

پروژکتورهای SMD اوپال سری ECO - توان 50 وات

مهتابی , آفتابی

عمر : 30000 ساعت

4000 لومن

120 درجه

درجه حفاظت: IP65