نزدیک ترین نماینده فروش

پروژکتورهای خطی وال واشر

پروژکتور وال واشر مدل لعل - 3 وات

3 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , RGB , آبی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 250 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور وال واشر مدل لعل - 6 وات

6 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , RGB , آبی

عمر (H): 50000

شار نوری : 500 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور وال واشر مدل لعل - 12 وات

12 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , RGB , آبی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 1000 لومن

درجه حفاظت: IP65

پروژکتور وال واشر مدل لعل - 24 وات

24 وات

مهتابی , آفتابی , قرمز , کهربایی , سبز , بنفش , RGB , آبی

عمر : 50000 ساعت

شار نوری : 2000 لومن

درجه حفاظت: IP65